Hva er et digitalbyrå?

Hva er et digitalbyrå?

Et digitalt byrå er et forholdsvis nytt bekjentskap. For ikke mange år siden var det reklamebyråene som tok seg av markedsføringen til større selskaper. I løpet av de siste årene har det dukket opp mange nye plattformer, med fellesnavn sosiale media. Blant disse er Facebook, Twitter, Instagram og Youtube. Det er her den store majoriteten av kundene finnes og slik kommer de digitale byråene inn i bildet. Utviklingen av sosiale media går fortere og fortere og brukerne endrer seg hele tiden. Mange av byråene har rendyrket forretningsideen sin og jobber kun med synlighet på nett. I tillegg hjelper de bedrifter, med å utvikle nettsider som er tilpasset mobile enheter.

Digitale byråer og deres oppgaver

Et digitalbyrå hjelper kundene sine på samme vis som de tradisjonelle reklamebyråene. Arbeidsprosessene er likevel veldig forskjellige. Et digitalbyrå analyserer målgruppen, for blant annet å finne ut hvilket sosiale media de er å finne på. Bruker målgruppen Facebook eller Instagram? Deretter lages det kampanjer som er direkte knyttet opp mot den/de aktuelle plattformene. Digitalbyrået Dyar.no tilbyr også søkemotoroptimalisering og kjører jevnlige analyser og kan dermed raskt gjøre endringer, dersom de ser at dette er nødvendig.
Et digitalbyrå har også utstyr som gjør at de kan rette en kampanje direkte inn mot en veldig spesifikk målgruppe, som for eksempel kvinner i alderen 20-25 år, bosatt i Oslo med barn.

Nordmenn handler gjennom digitale media

En stor majoritet av Norges befolkning er aktive brukere av sosiale nettverk, som Google, Facebook, Youtube, Instagram og Twitter. Hvilke som er den mest foretrukne plattformen, avhenger av bosted, kjønn og alder. Undersøkelser utført av digitale byråer, har vist at nordmenn bruker Google og Youtube, når de skal orientere seg om varer og tjenester de vurderer å kjøpe. Inspirasjonen til nye kjøp hentes fra Facebook og Instagram. Slik kunnskap og evnen til å bruke den, er det som skiller bedrifter med suksess fra de som ikke klarer seg i dagens marked.

Fungerer reklamekampanjen?

En annen jobb de digitale byråer utfører for kundene sine, er å måle om kampanjene og reklamemateriellet faktisk har den ønskede effekt. Det de gjør er å identifisere de potensielle kundene, som ikke utfører den handlingen reklamen var ment å få dem til å utføre. For eksempel foreta et kjøp av et spesifikt produkt. Når disse potensielle kundene er identifisert, kan det digitale byrået skape markedsføring, som fortsetter å påvirke disse personene. Dette er faktisk en av de viktigste oppgavene til en som driver markedsføring på nettet.

Ny teknologi gir nye muligheter

Dagens nye teknologi gjør markedsføringen enklere enn noen gang. I alle fall dersom bedriften har knyttet til seg et byrå, som virkelig kan manøvrere seg i alt dette nye. Teknologien har gjort det er lettere for en bedrift å lage kampanjer, som er rettet direkte inn på målgruppen. Færre og færre ser på tradisjonell tv, mens Youtube, Netflix og HBO øker kraftig. Samtidig har de aller fleste nordmenn en smarttelefon. Dette gir bedriftene helt nye muligheter for å nå akkurat den kunden de ønsker.

Tags: digitale byrå, digitale media, plattformer, målgrupper, netthandel, sosiale media, teknologi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *